'Ωρα:|Ενσωμάτωση:|Εγγεγραμμένοι:|Ψήφισαν:
Έγκυρα:|Άκυρα:|Λευκά:
Σεπτέμβριος 2015 Ιανουάριος 2015 Ιούνιος 2012
Ποσοστό Ψήφοι Έδρες Ποσοστό Ψήφοι Έδρες Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0